Microsoft .NET 4.5

Microsoft .NET 4.5 Desteği

.NET uygulamalarını kullanma

CMS IntelliCAD®, AutoCAD tarafından kullanılan .NET arabirimiyle daha yakından eşleşen .NET Classic aracılığıyla .NET 4.5 programlama dilini destekler.

.NET Framework, uygulama oluşturmaya yönelik bir geliştirme platformudur. Ortak dil çalışma zamanından (CLR) ve geniş bir teknoloji yelpazesini destekleyen sınıfları, arabirimleri ve değer türlerini içeren .NET Framework sınıf kitaplığından oluşur. .NET Framework; yönetilen bir yürütme ortamı, basitleştirilmiş geliştirme ve dağıtım, çeşitli programlama dilleriyle entegrasyon sağlar.
- kaynak Microsoft. [--> Microsoft Visual Studio]. [.Net Framework bilgileri - Wikipedia]

   Talepleriniz için bize ulaşın!

Copyright © 2021 Designed by UVCREATIVE . All rights reserved